Select Language / Dil seçiniz : English / Türkçe

  Ana Sayfa 
  Tema ve Konular 
  Bilim Kurulu 
  Düzenleme Kurulu 
  Yürütme Kurulu 
  Önemli Tarihler 
  Yazım Kuralları 
  Başvuru Formu 
  Katılım Ücretleri 
  Bildiri Özetleri Kitabı 
  Tam Metinler Kitabı 
  Kongre Programı 
  Bildiriler / Katılımcılar 
  Çalıştaylar 
  Sosyal Etkinlikler 
  Ulaşım ve Konaklama 
  İletişim Bilgileri 

 Yazım Kuralları
Bildiriler Hakkında

Kongrede her bir bildirinin sunumu için 15 dakika, soru ve tartışma bölümleri için 10 dakika ayrılacaktır. Bildiriler, benzer temaların altında yer alan diğer bildiriler ile birlikte 90 dakikalık oturumlarda sunulacaktır.

Gönderilecek bildiri özetlerinin Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmesi sürecinde şu ölçütlerden yararlanılacaktır:

 • Konu: Özgünlük, problemin anlamlılığı, konunun önemi, kongrenin teması ile ilişkisi ve uygunluğu

 • Eğitime yapacağı katkı: Bilimsel / eğitimsel önem, teorik / pratik çerçeve, alana yapacağı katkı

 • Analiz ve yorumlar: Ulaşılan sonuçların anlamlılığı, bulguların sonuçlar ile ilişkisi, uygulama, politika ve yeni fikirlerin gelişmesi için sunduğu öneriler, bulgu veya kavramların genellenebilirliği veya faydalılığı

 • Etkileşime açıklığı: Dinleyiciler ile etkileşim kurmaya açık olması, çok yönlü perspektiflerin geliştirilmesine olanak tanıması

Bildiri Özetlerinde Aranan Biçimsel Nitelikler
 • Özet şablonuna uygun olması

 • Hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanması 

 • Her iki dilde hazırlanan özetlerin toplamda 1000 kelime ile sınırlandırılması

 • Bildiriyi temsil eden 3 anahtar kelimeye yer verilmesi

 • Problem cümlesi ve/veya açık araştırma sorularının olması

 • Kavramsal bir çerçeve içermesi

 • Analitik yöntem, teknik veya sorgulama biçimlerine yer verilmesi

 • Sonuç ve bulgulara yer verilmesi

 • Times New Roman (10 punto) yazı karakteriyle iki yana yaslı olarak yazılması

 • Sayfa kenar boşluklarının (üst, alt, sağ ve sol) 2,5 cm olarak ayarlanması

 • Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA-6 stilinin benimsenmesi

Kongremizi Destekleyenler

           

DUYURULAR

Program Kitapçığı


Kongre program kitapçığını
görüntülemek için
lütfen buraya tıklayınız.
 
 

Bildiri Kabul Yazıları


Bildiri kabul yazılarına erişmek
için lütfen buraya tıklayınız.
 
 

Bildiri ve Katılımcı Listeleri


Kongremize kabul edilen bildiri
özetlerinin listesi ve kongre
katılımcı listesi açıklanmıştır.

Görüntülemek için lütfen
buraya tıklayınız.

 
 

Soru / Sorunlarınız


Kongre ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınızı bilgi@ueyak.org
adresine iletebilirsiniz.

E-postalarınız yetkililerce en kısa sürede yanıtlanmaktadır.
 
 

Akademik Teşvik Kriterleri


Kongremiz, yenilenen Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği şartlarını sağlamaktadır.
 
 
Marmara Üniversitesi Galerisi
 
İstanbul Galerisi
 

Tasarım ve Programlama: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İstanbul © 2019