Select Language / Dil seçiniz : English / Türkçe

  Ana Sayfa 
  Tema ve Konular 
  Bilim Kurulu 
  Düzenleme Kurulu 
  Yürütme Kurulu 
  Önemli Tarihler 
  Yazım Kuralları 
  Başvuru Formu 
  Katılım Ücretleri 
  Bildiri Özetleri Kitabı 
  Kongre Programı 
  Bildiriler / Katılımcılar 
  Çalıştaylar 
  Sosyal Etkinlikler 
  Ulaşım ve Konaklama 
  İletişim Bilgileri 

 Tema ve Konular
Kongre Ana Teması

2023 Vizyonunda İnsan ve Toplum Modeli

Kongre Ana Başlıkları / Konuları
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
 • Değerler Eğitimi
 • Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi
 • Din Eğitimi
 • Eğitim Felsefesi
 • Eğitim Politikaları
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitim Psikolojisi
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Eğitim Tarihi
 • Eğitim Teknolojisi
 • Eğitim Yönetimi
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Fen Bilimleri Eğitimi
 • Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Halk Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme
 • İlköğretim
 • Matematik Eğitimi
 • Mesleki ve Teknik Eğitim
 • Okul Öncesi Eğitimi
 • Öğretmen Yetiştirme
 • Özel Eğitim
 • Sağlık Eğitimi
 • Sosyal Bilimler Eğitimi
 • Spor Bilimleri Eğitimi
 • Türkçe Eğitimi
 • Yabancı Diller Eğitimi
 • Yükseköğretim

Kongremizi Destekleyenler

           

DUYURULAR

Başvuru / Özet Gönderme


13 Haziran 2019 tarihinden itibaren
başvuru formunu kullanarak
kongremize bildiri özetlerinizi gönderebilir veya dinleyici olarak başvurabilirsiniz.
 
 

Soru / Sorunlarınız


Kongre ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınızı bilgi@ueyak.org
adresine iletebilirsiniz.

E-postalarınız yetkililerce en kısa sürede yanıtlanmaktadır.
 
 

Akademik Teşvik Kriterleri


Kongremiz, yenilenen Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği şartlarını sağlamaktadır.
 
 
Marmara Üniversitesi Galerisi
 
İstanbul Galerisi
 

Tasarım ve Programlama: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İstanbul © 2019