Select Language / Dil seçiniz : English / Türkçe

  Ana Sayfa 
  Tema ve Konular 
  Bilim Kurulu 
  Düzenleme Kurulu 
  Yürütme Kurulu 
  Önemli Tarihler 
  Yazım Kuralları 
  Başvuru Formu 
  Katılım Ücretleri 
  Bildiri Özetleri Kitabı 
  Tam Metinler Kitabı 
  Kongre Programı 
  Bildiriler / Katılımcılar 
  Çalıştaylar 
  Sosyal Etkinlikler 
  Ulaşım ve Konaklama 
  İletişim Bilgileri 

 Tema ve Konular
Kongre Ana Teması

2023 Vizyonunda İnsan ve Toplum Modeli

Kongre Ana Başlıkları / Konuları
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
 • Değerler Eğitimi
 • Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi
 • Din Eğitimi
 • Eğitim Felsefesi
 • Eğitim Politikaları
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitim Psikolojisi
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Eğitim Tarihi
 • Eğitim Teknolojisi
 • Eğitim Yönetimi
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Fen Bilimleri Eğitimi
 • Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Halk Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme
 • İlköğretim
 • Matematik Eğitimi
 • Mesleki ve Teknik Eğitim
 • Okul Öncesi Eğitimi
 • Öğretmen Yetiştirme
 • Özel Eğitim
 • Sağlık Eğitimi
 • Sosyal Bilimler Eğitimi
 • Spor Bilimleri Eğitimi
 • Türkçe Eğitimi
 • Yabancı Diller Eğitimi
 • Yükseköğretim

Kongremizi Destekleyenler

           

DUYURULAR

Program Kitapçığı


Kongre program kitapçığını
görüntülemek için
lütfen buraya tıklayınız.
 
 

Bildiri Kabul Yazıları


Bildiri kabul yazılarına erişmek
için lütfen buraya tıklayınız.
 
 

Bildiri ve Katılımcı Listeleri


Kongremize kabul edilen bildiri
özetlerinin listesi ve kongre
katılımcı listesi açıklanmıştır.

Görüntülemek için lütfen
buraya tıklayınız.

 
 

Soru / Sorunlarınız


Kongre ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınızı bilgi@ueyak.org
adresine iletebilirsiniz.

E-postalarınız yetkililerce en kısa sürede yanıtlanmaktadır.
 
 

Akademik Teşvik Kriterleri


Kongremiz, yenilenen Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği şartlarını sağlamaktadır.
 
 
Marmara Üniversitesi Galerisi
 
İstanbul Galerisi
 

Tasarım ve Programlama: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İstanbul © 2019