Select Language / Dil seçiniz : English / Türkçe

  Ana Sayfa 
  Tema ve Konular 
  Bilim Kurulu 
  Düzenleme Kurulu 
  Yürütme Kurulu 
  Önemli Tarihler 
  Yazım Kuralları 
  Başvuru Formu 
  Katılım Ücretleri 
  Bildiri Özetleri Kitabı 
  Tam Metinler Kitabı 
  Kongre Programı 
  Bildiriler / Katılımcılar 
  Çalıştaylar 
  Sosyal Etkinlikler 
  Ulaşım ve Konaklama 
  İletişim Bilgileri 

 Bildiri Tam Metinleri Kitabı

Bildirilerinizin tam metinleri hakemlik sürecini tamamladığınız taktirde Bildiri Tam Metinleri Kitabı'nda yayınlanacaktır.

Bildirilerinizin tam metinlerine eğer Bildiri Tam Metinleri Kitabı'nda yer vermek istemiyorsanız; kongremizi destekleyen Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi veya Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi'nde hakemlik sürecini tamamladığınız taktirde tam metinlerinizi ücretsiz olarak yayınlayabilirsiniz.

Tam Metinlerde Aranan Biçimsel Nitelikler

  • Bildiri Şablonu’na uygun olması
  • Türkçe tam metinlerde Türkçe ve İngilizce özete yer verilmesi
  • Tam metinlerin minimum 1500 kelime olması
  • Tam metni temsil eden 3-5 kelime arası anahtar kelime içermesi
  • Giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma ve kaynakça olmak üzere beş bölümden oluşması ve Bildiri Şablonundaki yönergelere uygun olarak yazılması
  • Özet için 10 punto ve ana metin için 11 punto Times New Roman yazı karakteriyle iki yana yaslı olarak yazılması
  • A4 sayfa yapısı kullanılarak kenar boşluklarının (üst, alt, sağ ve sol) 2,5 cm olarak ayarlanması
  • Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların isimlendirilmesi için APA 6 stili kullanılması
  • Tam metin şablonunu görüntülemek için tıklayınız

Kongremizi Destekleyenler

           

DUYURULAR

Program Kitapçığı


Kongre program kitapçığını
görüntülemek için
lütfen buraya tıklayınız.
 
 

Bildiri Kabul Yazıları


Bildiri kabul yazılarına erişmek
için lütfen buraya tıklayınız.
 
 

Bildiri ve Katılımcı Listeleri


Kongremize kabul edilen bildiri
özetlerinin listesi ve kongre
katılımcı listesi açıklanmıştır.

Görüntülemek için lütfen
buraya tıklayınız.

 
 

Soru / Sorunlarınız


Kongre ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınızı bilgi@ueyak.org
adresine iletebilirsiniz.

E-postalarınız yetkililerce en kısa sürede yanıtlanmaktadır.
 
 

Akademik Teşvik Kriterleri


Kongremiz, yenilenen Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği şartlarını sağlamaktadır.
 
 
Marmara Üniversitesi Galerisi
 
İstanbul Galerisi
 

Tasarım ve Programlama: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İstanbul © 2019