Ana Sayfa 
  Tema ve Konular 
  Bilim Kurulu 
  Düzenleme Kurulu 
  Yürütme Kurulu 
  Önemli Tarihler 
  Yazım Kuralları 
  Başvuru Formu 
  Katılım Ücretleri 
  Bildiri Özetleri Kitabı 
  Kongre Programı 
  Bildiriler / Katılımcılar 
  Çalıştaylar 
  Sosyal Etkinlikler 
  Ulaşım ve Konaklama 
  İletişim Bilgileri 

 Düzenleme Kurulu
Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Emin ARAT
Marmara Üniversitesi Rektörü
Kongre Başkanları
Prof. Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı
Zekeriya ERDİM
Marmara Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı
Düzenleme Kurulu Başkanları
Prof. Dr. Musa ÜCE
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Yrd.
Prof. Dr. Orhan AKINOĞLU
M.Ü. Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi A. Faruk LEVENT
M.Ü. Eğitim Yönetimi Teftişi Plan. ve Ekono. A.B.D.
 Kurul Üyeleri
 
Kurul üyeleri unvan ve adlarına göre listelenmiştir
Doç. Dr. Gönül SAKIZ
M.Ü. Sınıf Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZDEMİR
M.Ü. Eğitim Yönet. Teftişi Plan. ve Eko. A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan TAŞTAN
M.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Erol SÜZÜK
M.Ü. Fizik Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Hatice MERTOĞLU
M.Ü. Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Oya AĞLARCI
M.Ü. Kimya Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kıvılcan DOĞAN
M.Ü. Biyoloji Eğitimi A.B.D.
Öğr. Gör. Dr. Ahmet Bilal YAPRAKDAL
M.Ü. Bilgisayar ve Öğr. Tekno. Eğitimi A.B.D.
Öğr. Gör. Uğur AKBULUT
M.Ü. Resim-İş Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Dr. Münevver Meltem YİGE
M.Ü. Resim-İş Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Dr. Oğuz KÖKLÜ
M.Ü. Matematik Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Dr. Süreyya YÖRÜK
M.Ü. Zihin Engelliler Eğitimi A.B.D.
Dr. Enver ULAŞ
Marmara Eğitim Gönüllüleri Derneği
Arş. Gör. Mustafa DERVİŞOĞULLARI
M.Ü. Eğitim Yönet. Teftişi Plan. ve Eko. A.B.D.
Arş. Gör. Soner KOTAN
M.Ü. Bilgisayar ve Öğr. Tekno. Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Volkan YALÇIN
M.Ü. Matematik Eğitimi A.B.D.
Uzm. Okan TAN
Marmara Eğitim Gönüllüleri Derneği
 

Kongremizi Destekleyenler

           

DUYURULAR

Bildiri Özet Sunumları


Sunulan Bildiri Özetleri

Sunulamayan Bildiri Özetleri
 
 

Program Kitapçığı


Kongre program kitapçığını
görüntülemek için
lütfen buraya tıklayınız.
 
 

Bildiri Özetleri Kitabı


Bildiri özetlerini kitabını
görüntülemek için
lütfen buraya tıklayınız.
 
 

Bildiri Kabul Yazıları


Bildiri kabul yazılarına erişmek
için lütfen buraya tıklayınız.
 
 

Bildiri ve Katılımcı Listeleri


Kongremize kabul edilen bildiri
özetlerinin listesi ve kongre
katılımcı listesi açıklanmıştır.

Görüntülemek için lütfen
buraya tıklayınız.

 
 

Soru / Sorunlarınız


Kongre ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınızı bilgi@ueyak.org
adresine iletebilirsiniz.

E-postalarınız yetkililerce en kısa sürede yanıtlanmaktadır.
 
 
Marmara Üniversitesi Galerisi
 
İstanbul Galerisi
 

Tasarım ve Programlama: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İstanbul © 2018