Ana Sayfa 
  Tema ve Konular 
  Bilim Kurulu 
  Düzenleme Kurulu 
  Yürütme Kurulu 
  Önemli Tarihler 
  Yazım Kuralları 
  Başvuru Formu 
  Katılım Ücretleri 
  Bildiri Özetleri Kitabı 
  Kongre Programı 
  Bildiriler / Katılımcılar 
  Çalıştaylar 
  Sosyal Etkinlikler 
  Ulaşım ve Konaklama 
  İletişim Bilgileri 

 Çalıştaylar
Okul Öncesi Dönemde Farklılıkların Eğitimi

Konu: Farklı gelişen bireylerin okul öncesi kurumlardaki eğitimini iyileştirme amaçlı kanıt temelli materyaller üretmek ve uygulamak.

Hedef Kitlesi: Okul öncesi kurum öğretmenleri, okul öncesi öğretmen adayları, sınıf öğretmenleri, aileler başta olmak üzere, ailesinde, çevresinde, sınıfında farklı gelişen, özellikle otizm spektrum bozukluğu gösteren çocuk olan veya olmayan fakat olursa hazırlıklı olmalıyım diyen herkes.

Süresi: 1 saat

İşleyiş / Süreç: Çalıştay süresince beceri ve kavram öğretmeye yönelik önceden üretilmiş materyaller sergileneceği ve uygulama sonuçları paylaşılacağı gibi, çalıştay sırasında da katılımcılarla birlikte materyal üretilecektir.

Katılımcılara ayrıca katılım belgesi verilecektir.

Prof. Dr. Esra MACAROĞLU AKGÜL
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

İlham Veren Öğretmenim

Konu: Öğrencilik hayatımızda bize ilham ve yön veren öğretmenlerimizin bizi etkileyen özelliklerini paylaşarak belirleyebilmek.

Hedef Kitlesi: Çalıştay tüm katılımcılara açıktır.

Süresi: 1 saat

İşleyiş / Süreç: Çalıştay süresince bize ilham veren öğretmenlerin bizi etkileyen özelliklerinin yazılacağı önceden üretilmiş bir form katılımcılara verilecek ve çalıştay sırasında da katılımcılar tarafından yazılanlar paylaşılacaktır.

Katılımcılara ayrıca katılım belgesi verilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi A. FARUK LEVENT
Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. ORHAN AKINOĞLU
Marmara Üniversitesi

Tez Yazım Süreci: Profesyonel Bir Araştırmacı Olmak

Konu: Profesyonel bir araştırmacı olma yolunda en önemli aşamalardan biri olan tez yazım sürecinde lisansüstü öğrencilere rehberlik etmek ve karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri geliştirmek.

Hedef Kitlesi: Ders alma veya tez aşamasında bulunan tüm lisansüstü öğrencilere ve deneyim paylaşımında bulunmak isteyen tüm profesyonel araştırmacılara açıktır.

Süresi: 2 saat

İşleyiş / Süreç: Çalıştayın ilk bölümünde tez yazım sürecine ilişkin bir sunum yapılacaktır. Bu sunumda, tez konusuna karar verme ve planlama sürecinde göz önünde bulundurulması gereken durumlar, bir tezin olmazsa olmazları, etik açıdan dikkat edilmesi gereken hususlar, yöntemsel yaklaşımlar, bulguların sunumu, sonuç ve tartışma bölümlerinin etkili yazımı konularında paylaşımda bulunulacaktır. Çalıştayın ikinci bölümünde ise katılımcı öğrencilerin tezlerinde bizzat karşılaştıkları sorunlara yönelik çalıştay grubu olarak bilgi ve deneyimler çerçevesinde çözüm önerileri geliştirilecektir.

Katılımcılara ayrıca katılım belgesi verilecektir.

Doç. Dr. GÖNÜL SAKIZ
Marmara Üniversitesi

Kongremizi Destekleyenler

           

DUYURULAR

Bildiri Özet Sunumları


Sunulan Bildiri Özetleri

Sunulamayan Bildiri Özetleri
 
 

Program Kitapçığı


Kongre program kitapçığını
görüntülemek için
lütfen buraya tıklayınız.
 
 

Bildiri Özetleri Kitabı


Bildiri özetlerini kitabını
görüntülemek için
lütfen buraya tıklayınız.
 
 

Bildiri Kabul Yazıları


Bildiri kabul yazılarına erişmek
için lütfen buraya tıklayınız.
 
 

Bildiri ve Katılımcı Listeleri


Kongremize kabul edilen bildiri
özetlerinin listesi ve kongre
katılımcı listesi açıklanmıştır.

Görüntülemek için lütfen
buraya tıklayınız.

 
 

Soru / Sorunlarınız


Kongre ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınızı bilgi@ueyak.org
adresine iletebilirsiniz.

E-postalarınız yetkililerce en kısa sürede yanıtlanmaktadır.
 
 
Marmara Üniversitesi Galerisi
 
İstanbul Galerisi
 

Tasarım ve Programlama: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İstanbul © 2018