Select Language / Dil seçiniz : English / Türkçe

  Ana Sayfa 
  Tema ve Konular 
  Bilim Kurulu 
  Düzenleme Kurulu 
  Yürütme Kurulu 
  Önemli Tarihler 
  Yazım Kuralları 
  Başvuru Formu 
  Katılım Ücretleri 
  Bildiri Özetleri Kitabı 
  Kongre Programı 
  Bildiriler / Katılımcılar 
  Çalıştaylar 
  Sosyal Etkinlikler 
  Ulaşım ve Konaklama 
  İletişim Bilgileri 

 Başvuru Formu
 Kongreye bizzat gelip katılacak her katılımcının kayıt formunu doldurması gerekmektedir.

 Bir katılımcı en fazla dört adet bildiri ile kongreye katılabilir. Farklı bir deyişle; bir katılımcı
 en fazla dört bildiride yazar olarak yer alabilir.
Ad Soyad
Unvan / Görev Kurum
E-posta Adresi GSM Numarası
Yazışma Adresi
Katılım Şekli
Yazar (Bildirili)          Dinleyici (Bildirisiz)
 
Bildiri Başlığı
Bildiri Kategorisi / Konusu
Gerek duyulduğunda CTRL tuşu yardımıyla birden fazla (en çok üç) kategori seçilebilir.
Bildiri Özeti Dosyası
Yazım kurallarına ve özet şablonuna uygun hazırlanan bildiri özeti dosyasının boyutu 1 MB'ı aşmamalıdır.
Kongremizi Destekleyenler

           

DUYURULAR

Başvuru / Özet Gönderme


13 Haziran 2019 tarihinden itibaren
başvuru formunu kullanarak
kongremize bildiri özetlerinizi gönderebilir veya dinleyici olarak başvurabilirsiniz.
 
 

Soru / Sorunlarınız


Kongre ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınızı bilgi@ueyak.org
adresine iletebilirsiniz.

E-postalarınız yetkililerce en kısa sürede yanıtlanmaktadır.
 
 

Akademik Teşvik Kriterleri


Kongremiz, yenilenen Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği şartlarını sağlamaktadır.
 
 
Marmara Üniversitesi Galerisi
 
İstanbul Galerisi
 

Tasarım ve Programlama: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İstanbul © 2019