Ana Sayfa 
  Tema ve Konular 
  Bilim Kurulu 
  Düzenleme Kurulu 
  Yürütme Kurulu 
  Önemli Tarihler 
  Yazım Kuralları 
  Başvuru Formu 
  Katılım Ücretleri 
  Bildiri Özetleri Kitabı 
  Kongre Programı 
  Bildiriler / Katılımcılar 
  Çalıştaylar 
  Sosyal Etkinlikler 
  Ulaşım ve Konaklama 
  İletişim Bilgileri 

Değerli Davetlimiz,

Her toplum, sahip olduğu moral değerleri en iyi şekilde muhafaza edip zenginleştirerek gelecek nesillere aktarmak ve her çağda ideal bir insan ve toplum tipi ortaya koymak ister. Milletlerin varlık ve bekaları büyük ölçüde buna bağlıdır. İdeal insan ve toplum algısı, toplumdan topluma ve dönemden döneme değişse de bu ideali belirleyen temel bazı noktalar vardır. Güven, dürüstlük, çalışkanlık, sevgi, saygı, özveri, dayanışma, ahlak, diğerkâmlık, azim, özgüven, inanç gibi unsurlar, her toplumda ve her zaman diliminde ideal bir insanda olması beklenen özelliklerdir.

Bu güzel değerlerle mücehhez, tarih ve medeniyet şuuruna sahip nice insanlar yetiştirmiş olan Türk milletinin dünya milletleri arasında son derece müstesna bir yeri vardır. Milletimiz, dünyanın en önemli ve aynı zamanda zor coğrafyalarından biri olan Anadolu’da mertliği ve yiğitliğiyle varlığını kökleştirirken bir insan, toplum ve medeniyet hayalini de hayata geçirmiştir. Bu coğrafyanın bağrından yüzyıllar boyunca sayısız merhamet, saygı, sevgi, fedakârlık, dayanışma, inanç ve ahlak, kısacası ideal insan örnekleri çıkmıştır.

21. yüzyılı idrak ettiğimiz bu önemli dönemde, yakın geçmişimizde yaşadığımız müessif olaylar, bize yaşadığımız coğrafyanın çetinliğini bir kez daha hatırlatmış, maddi gücün bu topraklarda kalıcı olmak için yetmeyeceği, tarihten devraldığımız ideal insan ve toplum tipini günümüz için güncellemek gerektiği gerçeğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda uzun zaman önce belirlenen ve bir kızıl elma gibi milletimizce benimsenen 2023 hedeflerinin ne derece önemli olduğu da ortaya çıkmıştır. Şüphesiz ki bu hedefler içinde en önemli olanı eğitim ile ilgili olanlarıdır.

Bir süre önce ortaya konan 2023 Eğitim Vizyonu’nda da vurgulandığı gibi gelecek bizlerden hür iradesini ve akli melekelerini zekâsıyla birleştiren, kendi yetenek ve mizacı doğrultusunda çalışan gençler istemektedir. Üzerinde ataletten, gevşeklik ve miskinlikten eser taşımayan; araştıran, sorgulayan, her bilgiyi belli bir süzgeçten geçiren ve geleneğinden aldığı miras ile bütün bunları harmanlayan bir insan modeli, ülkemiz ve coğrafyamız için belki de kurtuluş yoludur. Mevlana’nın pergel metaforunda dediği gibi bir ayağı kendi coğrafyasında olan ama diğeriyle yetmiş iki milleti dolaşan gençlere ve onlardan meydana gelmiş bir topluma ihtiyacımız vardır. Kendi özünü, kültür ve medeniyetini bildiği kadar dünyayı da tanıyan ve bilen, üretken, çalışkan, özverili kişilerden oluşan bir toplumun hem coğrafyamıza hem de dünyaya söyleyecek çok sözü vardır. Böyle ideal bir insan ve toplum modelinin oluşmasında şüphesiz ki entelektüel birikimin merkezinde yer alan üniversitelerin ve toplumun nabzını tutan sivil toplum kuruluşlarının son derece önemli görevleri vardır.

İşte bu görev bilinci ve sorumluluk duygusuyla ülkemizin en eski ve köklü eğitim fakültelerinden biri olan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ile Marmara Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin işbirliği ile 26-28 Ekim 2019 tarihleri arasında “2023 Vizyonunda İnsan ve Toplum Modeli” ana temasıyla 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi düzenlenecektir. Kongrede disiplinler arası bir bakış açısıyla 2023 vizyonu irdelenecek, 2023 Türkiye’sinde beklenen maddi ve manevi dönüşüm, ideal insan ve toplum modeli ortaya konmaya çalışılacaktır. Eğitim ve toplum bilimleri alanında önemli uzmanların ve değerli bilim insanlarının katılacağı kongreye ülkemiz ve dünyanın farklı ülkelerinden tüm ilgililer davetlidir.

Prof. Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR Zekeriya ERDİM
Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı
Marmara Eğitim Gönüllüleri Derneği
Dernek Başkanı
 
Kongremizi Destekleyenler

           

DUYURULAR

Başvuru / Özet Gönderme


13 Haziran 2019 tarihinden itibaren
başvuru formunu kullanarak
kongremize bildiri özetlerinizi gönderebilir veya dinleyici olarak başvurabilirsiniz.
 
 

Soru / Sorunlarınız


Kongre ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınızı bilgi@ueyak.org
adresine iletebilirsiniz.

E-postalarınız yetkililerce en kısa sürede yanıtlanmaktadır.
 
 
Marmara Üniversitesi Galerisi
 
İstanbul Galerisi
 

Tasarım ve Programlama: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İstanbul © 2019